Initiatorii

Initiatorii

INIȚIATORII

Platforma este iniţiată şi susţinută de un parteneriat solid transnaţional între Solidar

Suisse, Asociaţia Conect (fosta ADOSAHROM), CNS Cartel Alfa şi CNSLR Frăţia,

parteneri în cadrul proiectului „Abordarea provocărilor generate de noua legislaţie a

muncii şi a dialogului social în România”.

 

Solidar Suisse este o organizaţie elveţiană non-profit care militează la nivel internaţional

pentru munca decentă, participarea democratică şi ajutor umanitar în cele mai sărace

ţări din Africa, America Latină, dar şi în statele aflate în curs de dezvoltare din Europa

de Est şi China. Solidar Suisse este membră a reţelei European Solidar Network şi a

implementat până în prezent peste 50 de proiecte în 13 ţări.

 

Asociaţia pentru Dialog, Ocupare și Migraţie CONECT a fost constituită sub denumirea

de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADOSAHROM) în anul 2000.

Scopul Asociaţiei CONECT este să promoveze, apere și susţină valorile democratice,

drepturile și libertăţile individuale, dialogul social și civic, diversitatea culturală, politicile

publice şi coeziunea economică și socială. Asociația Conect are misiunea de a contribui

la îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere social, economic și

cultural, la consolidarea coeziunii sociale, a dialogului și a politicilor de integrare în

societate a migranților și a grupurilor marginalizate sau vulnerabile, și de a promova

politicile de dezvoltare regională și comunitară.Asociaţia CONECT este membră afiliată

a reţelei European Solidar Network.

 

Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA a fost creată în 1990 cu scopul de a

realiza o reprezentare reală şi autentică a lucrătorilor din România. Confederaţia

militează pentru crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor

pe care îi reprezintă, pentru o politică concordantă de venituri şi pentru stabilitate şi

dezvoltare economică. CNS “Cartel ALFA” este constituită din 41 de federaţii

profesionale din domenii de activitate diverse, atât din sectorul public, cât şi privat şi 42

de Uniuni Judeţene și este afiliată la Confederaţia Europeană a Sindicatelor (ETUC) şi

la Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (ITUC).

 

C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, înfiinţată în 1993, este considerată cea mai mare organizaţie

naţională de profil sindical, cuprinzând peste 800 de mii de sindicalişti. Confederaţia

este independentă faţă de partidele politice, de organele de stat şi de patronate,

reprezintă şi promovează interesele profesionale, sociale, economice şi culturale și

apără drepturile fundamentale ale membrilor săi. C.N.S.L.R.-FRĂŢIA include 28 de

federaţii profesionale din toate ramurile şi domeniile de activitate şi 41 de Uniuni

Judeţene și este afiliată la ETUC și ETUI.

Începând cu luna octombrie 2016, doi noi parteneri sociali ni s-au alăturat proiectului,

respectiv Federația Sindicatelor din Comerț și Federația Sindicatelor din Construcții de

Mașini Înfrățirea.

 

Federația Sindicatelor din Comerț (FSC) este o organizație federativă, cu personalitate

juridică, înființată în 1990. Federația reunește organizații de reprezentare a intereselor

lucrătorilor din comerț, distribuție, alimentație publică, activități imobiliare și alte activități

și servicii.

FSC are în componență sindicate naționale și sindicate locale din sectorul comerț,

reprezentând interesele a 12 000 de membri.

 

Federația Sindicatelor din Construcții de Mașini Înfrățirea (FSCM Înfrățirea), înființată în

anul 2012, este o organizație reprezentativă în sectorul construcții de mașini și

semnatară a contractului colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de

activitate construcţii de maşini si constructii metalice pe anii 2016-2017, aplicabil în 23

de întreprinderi din sector. Membrii federației sunt organizații sindicale care activează în

industria construcțiilor de mașini, construcții metalice, mașini și echipamente, mijloace

de transport rutier și alte mijloace de transport precum și în alte industrii, care militează

pentru protejarea drepturilor lucrătorilor și muncă decentă.