Cum te poate susține un sindicat

Cum te poate susține un sindicat

CUM TE POATE SUSȚINE UN SINDICAT?

Existența unor sindicate organizate și active ușurează viața tuturor angajaților dintr-o întreprindere sau companie, fiind un avantaj de mare preț când e vorba de negocieri sau punerea în discuție a diferite aspecte și situații de la locul de muncă. În plus, și angajatorii au de câștigat de pe urma organizațiilor sindicale, deoarece acestea reprezintă un factor important pentru buna organizare a muncii, pentru stabilitate, pentru satisfacția profesională și pentru creșterea nivelului de pregătire al angajaților.

Aderarea la un sindicat îți poate oferi soluții convenabile în situații de negociere a obligațiilor și beneficiilor contractuale, precum și în multe situații în care angajatorii încalcă drepturile și libertățile angajaților, iar aceștia se văd puși în situația de a alege dacă acceptă sau sunt concediați. Asemenea situații pot fi ușor remediate atât timp cât ai de partea ta un sindicat, care, de regulă, este înscris într-o rețea mai mare de sindicate. Apartenența la o rețea mai mare de sindicate are avantajul sprijinului reciproc și a schimbului de experiență în ceea ce privește situația problemelor la locul de muncă. Un angajat afiliat la un sindicat beneficiază de informații actualizate privind domeniul muncii, asistență juridică și servicii de consultanță. Toate acestea îi confer o putere de negociere mai mare în fața angajatorilor și vulnerabilitate mult mai scăzută în fața abuzurilor superiorilor și ale oscilațiilor pieței muncii.

Sindicatele reprezintă interesele și drepturile membrilor săi, având următoarele scopuri principale:

a) organizarea forței de acțiune a membrilor pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale membrilor de sindicat;

b) asigurarea egalității în drepturi a tuturor angajaților, indiferent de sex, vârstă, religie, etnie sau orientare sexuală;

c) promovarea relațiilor de colaborare, solidaritate internă și internațională cu toate organizațiile sindicale naționale și internaționale devotate aspirațiilor democratice, dreptății sociale, libertății și păcii;

d) asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale salariaților prevăzute în Constituție, legi și în contractele colective de muncă: dreptul la muncă, la protecția socială a muncii (securitatea și igiena muncii, respectarea salariului minim, repaos săptămânal, concediu de odihnă plătit etc.), dreptul la asistență medicală gratuită ș.a.

e) restabilirea drepturilor legale ale membrilor, în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale și netemeinice;

f) negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau grupe de unități și participarea la stabilirea normelor de muncă ale angajaților;

g) alte scopuri legale stabilite prin rezoluții sau hotărâri emise de către organele de conducere ale sinidcatelor.