Crearea unui sindicat în 12 pași

Crearea unui sindicat în 12 pași

CREAREA UNUI SINDICAT ÎN 12 PAȘI

 1. E nevoie de minim 15 angajați ai aceleiași firme pentru a înființa un sindicat.
 2. Fiecare dintre cei 15 trebuie să semneze o cerere de adeziune la sindicat.
 3. Se elaborează Statutul organizației sindicale. *actul de bază care reglementează modul de constituire, organizare, reorganizare şi încetare a activităţii sindicatului.
 4. Se organizează Adunarea Generală de constituire a sindicatului.
 5. Adunarea Generală alege liderul sindicatului și cenzorul.
 6. Adunarea Generală stabilește nivelul cotizației pe care o vor plăti membrii de sindicat (de obicei, între 0,5 și 1% din salariul de bază).
 7. Se stabilește sediul sindicatului.
 8. Se întocmește procesul-verbal de constituire a sindicatului. *informații despre membrii fondatori, conducerea aleasă a sindicatului, alegerea cenzorului, nivelul cotizației etc.
 9. Se întocmește Cererea de acordare a personalității juridice a organizației sindicale.*la care se atașează lista membrilor fondatori, cererile de adeziune ale acestora, lista organului executiv de conducere, dovada sediului.
 10. Se întocmește Cererea de înscriere a sindicatului în Registrul Special al Instanței.
 11. Cererea de acordare a personalității juridice a organizației sindicale și Cererea de înscriere a sindicatului în registrul special al instanței, împreună cu toate documentele necesare se depun la tribunalul în raza căruia își are sediul organizația sindicală.
 12. Instanța decide în termen de 30 de zile asupra solicitării de înscriere a sindicatului în registrul special al instanței.

Mai multe detalii despre înființarea unei organizații sindicale și modele de statut, cereri, tabele gasiți pe www.relatii-industriale.ro.