Despre proiect

Despre proiect

DESPRE PROIECT

Servici’ ușor este o campanie lansată în 2017 de Asociația Conect în parteneriat cu

Solidar Suisse, CNS Cartel Alfa şi CNSLR Frăţia, Federația Sindicatelor din Comerț și

Federația Sindicatelor din Construcții de Mașini „Înfrățirea”, în cadrul proiectului

„Abordarea provocărilor generate de noua legislaţie a muncii şi a dialogului social în

România”, inițiat în 2015 prin intermediul Programului de Cooperare Elvețiano-Român.

 

Site-ul campaniei (www.serviciusor.ro) oferă informații precise și non-partizane despre

domeniul muncii și dialogului social, despre ce și cum trebuie făcut pentru a înființa un

sindicat sau pentru a te înscrie într-un sindicat gata constituit, precum și despre cum

poate un sindicat să sprijine drepturile și interesele angjaților. Este de la sine înțeles că

problemele nu vor dispărea peste noapte, dar credem că este important să ne

cunoaștem drepturile și să avem curajul să spunem “NU”, atunci când ne sunt încălcate

de către angajatorii noștri. În felul acesta, ușor-ușor, fiecare angajat din România poate

ajunge să fie respectat așa cum merită.

 

Iniţiativa proiectului a luat naştere în anul 2011, odată cu adoptarea a două acte

legislative de importanţă majoră pentru relaţiile de muncă din România: legea dialogului

social şi o versiune modificată a Codului Muncii.

 

Noua legislaţie promitea o piaţă a muncii mai flexibilă, sincronizată cu directivele

europene şi menită să atragă investitorii străini, însă preţul a fost unul al fragilizării

echilibrului dintre o economie performantă şi protejarea populaţiei, simultan cu

degradarea coeziunii sociale.

 

Astfel, au fost modificate reglementările privind concedierea, contractele de muncă,

timpul de muncă şi de odihnă, relaţiile colective de muncă şi negocierea colectivă, prin

impunerea unor noi reguli de reprezentativitate, generând consecinţe negative.

 

Deşi considerat un element de bază al modelului social european şi un factor important

de progres socio-economic, dialogul social la nivel naţional şi sectorial s-a deteriorat

treptat în ultimii ani, în acest context.

 

Solidar Suisse (Elveţia), împreună cu partenerii săi (România): Asociaţia Conect (fosta

ADOSAHROM), Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA, C.N.S.L.R.-FRĂŢIA,

Federația Sindicatelor din Comerț și Federația Sindicatelor din Construcții de Mașini

Înfrățirea vin în sprijinul restabilirii viabilităţii conceptului şi a practicii de dialog social şi a

consolidării relaţiilor industriale în România prin demararea proiectului intitulat

“Abordarea Provocărilor Generate de Noua Legislaţie a Muncii şi a Dialogului Social în

România”. Proiectul vine şi ca o continuare firească a cooperării de peste un deceniu

între cei patru parteneri în domenii privind îmbunătăţirea şi modernizarea pieţei forţei de

muncă, a activităţii sindicatelor şi a dialogului social.