STIAI CA LEGISLATIA EUROPEANA TE PROTEJEAZA

Știai că legislația europeană te protejează?

Orice stat membru UE trebuie să subscrie unei legislații minimale a muncii care, în orice fel de condiții naționale, oferă un anumit grad de protecție angajatului. Legislația națională poate apoi adapta și suplimenta aceste prevederi europene.

De ce drepturi te bucuri:

 • La muncă egală, femeile și bărbații trebuie să se bucure de o plată egală.
 • Atunci când întreprinderea trece în proprietatea unor noi patroni, salariații își păstrează locurile de muncă și vechile condiții de muncă. De asemenea, rămân active și contractele colective și sindicatele înființate anterior. Iar lucrătorii trebuie informați în privința tuturor schimbărilor.
 • Atunci când li se naște un copil, angajații deveniți părinți au drepturi la concediu de maternitate și paternitate.
 • Lucrătorii cu normă redusă au aceleași drepturi cu cei care muncesc cu normă întreagă, și același acces la formare profesională.
 • La fel și angajații cu contracte determinate, care trebuie să se bucure de aceleași drepturi ca și cei cu contract permanent.
 • După trei ani succesivi de muncă cu contract cu durată determinată, un lucrător căruia i se reînnoiește contractul de muncă primește dreptul de-a fi considerat angajat cu contract permanent.
 • Legislația europeană cuprinde directive precise referitoare la protecția muncii și limitarea expunerii la riscuri.
 • De drepturi speciale se bucură lucrătorii de noapte și cei care activează în sectoare specifice, cum ar fi medicii în curs de formare, șoferii mijloacelor de transport public urban șamd.

În privința timpului de muncă, legislația europeană garantează lucrătorilor: 

 • patru săptămâni de concediu plătit în fiecare an.
 • o medie de cel mult 48 de ore de muncă pe săptămână.
 • pauze în timpul zilelor de muncă care depășesc șase ore.
 • 11 ore consecutive de odihnă la fiecare 24 de ore.
 • Cel puțin 24 de ore neîntrerupte de odihnă în fiecare săptămână, pe lângă cele 11 ore.

Legislația europeană îți oferă dreptul la informare și la exprimarea organizată a propriilor poziții referitoare la soarta întreprinderii:

 • Atunci când întreprinderea trece în proprietatea altcuiva, sindicatele și reprezentanții lucrătorilor trebuie informați în prealabil
 • De asemenea, atunci când se pregătesc concedieri colective, trebuie să fii ținut la curent.
 • Mai ai dreptul să fii informat, prin reprezentanții tăi, despre direcțiile de dezvoltare, modificările în organizarea muncii și relațiile contractuale, șamd.

Foarte important:

Dacă muncești în străinătate și ai un contract de muncă valabil, ai aceleași drepturi cu lucrătorii din statul-gazdă.

Știm că, în nu puține cazuri, aceste drepturi nu îți sunt respectate. Însă respectarea lor e cu atât mai probabilă cu cât ești mai puternic, altfel spus, dacă ești membru al unei structuri sindicale – fie că muncești în România, foe că muncești în străinătate.

Dacă vrei să citești mai multe despre acest subiect, intră aici:

Articol din numărul 17 din Gazeta de Artă Politică.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *